find more information bluehers.Luxury aaa replica watches.find out this here https://www.headreplica.com/.read review luxury replicas watches.visit homepage montresdecopie.com.this page www.polskareplika.pl.look at this now knockoff watches.additional info fake rolex watches.30% off watchesjob.Women's 1:1 replica watches.best choice www.sexwatches.com.more helpful hints https://www.ticketswatches.com/.click now www.lawyerswatches.com.look at more info fake patek philippe.visit omega speedmaster replica.click this site frank mueller replica.view publisher site replica richard mille.Best replica rolex.other www.lawtagheuer.com.look at these guys bell and ross replica. Překlady maďarština - www.profesionalni-preklady.cz
Skočit k navigaci

Překlady maďarština

vlajka MaďarskoMaďarštinou, jež je rozšířena hlavně ve střední části Evropy (Maďarsko, Vojvodina, jih Slovenska a Zakarpatská oblast), mluví na 14,5 milionů lidí. Překlad je poměrně jednoduchý, ale přeci jen vyžaduje určitý stupeň kontroly kvůli spřežkám, dlouhým samohláskám a přehláskám.

Historie vývoje maďarštiny

První doklady maďarského písemnictví se datují k 11. století. Z roku 1060 pochází legenda o sv. Zoerardovi (Svoradovi) a Benediktovi. První tištěnou knihou v maďarském jazyce byly Epištoly sv. Pavla, vydané v Krakově roku 1533. Maďarské písmo nepoznamenaly během vývoje nijak dramatické změny, a tak zůstalo skoro nezměněno až do dnešní doby.

Maďarština- abeceda a výslovnost

Výslovnost maďarštiny je velice rozporuplná. Její dialekty jsou sice navzájem srozumitelné, ale stále tam je jakýsi přechod, který mnoho cizinců nechápe. I sami Maďaři mají někdy problémy porozumět někomu, kdo je z jiné části země, než jsou oni. Maďarština se skládá z těchto dialektů:

  • Alföld
  • Západní Dunaj
  • Dunaj-Tisza
  • Oblast maďarského průsmyku
  • Severovýchodní Maďarsko
  • Severozápadní Maďarsko
  • Székely
  • Západní Maďarsko

To jsou jedny z nejznámějších. Dále existuje jeden trochu zapomenutý, který není považován za etnikum – Csángó, jímž se mluví v Rumunku a Bacau. Většina obyvatel mluvících tímto zvláštním dialektem byla v minulosti izolována od ostatních Maďarů, proto si uchovali dialekt tolik podobný středověké maďarštině.

Maďarština má několik speciální znaků, které je možno nalézt v jejich abecedě:

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o,
ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs

Maďarština - gramatika

Maďarština ve své psané formě využívá zejména spřežky, dlouhé samohlásky, přehlásky a dlouhé přehlásky. Jeho výslovnost některých znaků je přesně opačná než u polštiny (s, sz). Tento ugrofinský jazyk není podoben žádnému jinému jazyku ze společné skupiny. Má svá zvláštní specifika, ale přesto není těžké se jej naučit.

Ukázka

maďarsky
Himnusz

A magyar nép zivataros századaiból
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

česky
Hymnus

Z bouřlivých věků maďarského lidu
Bože, žehnej Maďarovi
láskou a bohatstvím.
Navždy, Bože můj, ho chraň!
V boji s nepřítelem žehnej jeho zbraň!
Zlý dlouho naň osud byl,
dej mu, Pane, léta plná milosti!
Vždyť si již odpykal
hříchy minulé i budoucí.

S tvou pomocí naší otcové
Stali se pýchou svatých Karpat,
S tvou pomocí našli svůj domov
Potomci rytíře Bendegúze.
Tam, kde tečou vody Dunaje
A proud Tisy omývá
dětí Arpádovců, z tvé milosti
žijící dobře a v dostatku.

(citovaná ukázka je z maďarské národní hymny, zdroj: wikipedie)

Využití maďarštiny

S Maďarštinou se do světa moc nepodíváte. Využijete ji pouze v zemích, kde se opravdu využívá. Tady neplatí přistěhovalecké pravidlo. Většinou se maďarština v cizích státech upravila nebo zcela změnila na místní jazyk. Domluvíte se jí pouze v těchto zemích: Maďarsko, Rakousko, Izrael, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy