Skočit k navigaci

Překlady thajština

vlajka ThajskoThajština se rozšířila po celé jihovýchodní Asii. Patří do velice rozvětvené rodiny orientálních jazyků, a obsahuje většinu jejich charakteristických prvků. Thajština se vyznačuje náročností překladu – je tónová a izolovaná. Na 50 milionů osob si ji osvojilo a šíří ji dále po světě.

Historie vývoje thajštiny

Vznik písma se odhaduje na období před 800 lety. Thajské psané slovo vychází z monských a khmerských modelů, které byly inspirovány indickými jazyky. Od té doby psané písmo prodělalo daleko kratší vývoj než mluvený jazyk. Je to dáno i tím, že Thajsko nebylo nikdy pokořeno, proto se psaná forma uchovala v téměř nezměněné podobě. Ale díky obchodu a vlivu cizích zemí, prosákla do mluveného slova jakási benevolentnost a změny, které jej v průběhu několika století přetvořily do dnešní, již téměř ustálené, podoby.

Thajština- abeceda a výslovnost

Různé slabiky se dají v thajštině změnit pomocí různých tónů, které pro jejich vyslovení použijete. V centrální thajštině se jich rozlišuje pět: nízký, střední, klesající, vysoký a stoupavý tón. Proto v závislosti na těchto tónech má jedna slabika 5 významů.

Uveďme si malý příklad:

Vezmeme-li slabiku maj a budeme ji postupně vyslovovat s jednotlivými tóny, pak nám vznikne tato věta:

Maj = „nový“, „hořet“, „dřevo“, „ne“, nebo „tázací částice“
potom „Máj maj maj maj maj“ = „nové dřevo není spáleno?“

Tóny nemůžeme modulovat našimi emocemi, přízvukem nebo otázkou. To je základní chyba při výuce tohoto jazyka. Musíme se striktně řídit podle správné thajské intonace, jinak vznikne něco, nad čím bychom sami užasli. Zapomeňte na intonaci rodného jazyka. Pokud začínáte, zkuste mluvit monotónně, hodně vám to později usnadní život. Ale nejlépe se thajsky naučíte od rodilého mluvčího, kde odposloucháte i ty jemné nuance, které jsou potřebné k tomu, abyste v Thajsku mohli s lidmi promluvit.

I thajština má mnoho dialektů, ale příliš se od sebe ve výslovnosti neliší. Proto se stačí naučit centrální a oficiální jazyk thajštinu. Jenom ti, kdo by si chtěli projet odlehlejší části této krásné země, by se mohli zběžně podívat na lehké odlišnosti místních dialektů.

Thajština - gramatika

Thajské písmo se skládá ze 44 souhlásek (ale pouze 21 samostatných zvuků) a 48 samohlásek a dvojhlásek (32 samostatných zvuků). Původ z indických jazyků se nezapře. Thajština se také píše zleva doprava. Přeci jen je tu ale jedna zvláštnost. Samohlásky se mohou psát před, po, nad, pod a „kolem“ souhlásek, nebo je také můžeme úplně vynechat, i když se vyslovují (vrozené samohlásky). Thajština rozlišuje zdvořilý a neformální slovník. Pokud máte na výběr, vždy použijte zdvořilejší slovo. Nic tím nezkazíte a nemusíte se tak dostat do trapné situace, kdy byste svým oslovením druhého urazili.

V thajštině existuje tzv. královský slovník, což je ve skutečnosti speciální soubor slov používaných pro vyjádření příbuzenských vztahů mezi členky královské rodiny nebo k pojmenování částí těla, fyzických stavů, oděvů, bydlení… vše ale v souvislosti s královskou rodinou.

Ukázka

thajská slova thajština

thajský přepis
Pra thet thai ruam luead nu'a chu'a thai
Pero pra cha krysa pha thai kho'ng thai thuk suan
Yu přehrada rong khong wai dai thang muan?
Duay thai luan mai rak sa mak khi
ni rak sa ngop tae thu'ng rop mai khlat
Ek ka raj ja mai hai khrai khom khi
Sa la luead thuk yat napsat povídání p'hli
Tha loeng pra thet povídání thai tha wi mi chai ch'yo

anglicky překlad
Thailand is founded on blood and flesh
Thai people share,
Every portion of the land belongs to us,
thus we must care;
It has long maintained its sovereignty,
Because the Thais have always been united.
The Thai people are peace-loving,
But they are no cowards at war.
They shall allow no one to rob them of their independence,
Nor shall they suffer tyranny.
All Thais are ready to give up every drop of blood
For the nation's safety, freedom and progress.

(citovaná ukázka je z thajské národní hymny, zdroj: http://en.wikisource.org)

Využití thajštiny

Thajština asi nemá více využití než ve své rodné zemi a příbuzenských státech. A i přesto, že je to tak obtížný jazyk, se vyplatí znát alespoň jeho lehké základy. Nikdy nevíte, kam se na svých cestách dostanete a všude platí zásada. Umíte-li alespoň trochu místní jazyk, dveře se vám spíše otevírají, než když tam přijdete na „blind“ a zkoušíte, co místní umí a vydrží.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy