find more information bluehers.Luxury aaa replica watches.find out this here https://www.headreplica.com/.read review luxury replicas watches.visit homepage montresdecopie.com.this page www.polskareplika.pl.look at this now knockoff watches.additional info fake rolex watches.30% off watchesjob.Women's 1:1 replica watches.best choice www.sexwatches.com.more helpful hints https://www.ticketswatches.com/.click now www.lawyerswatches.com.look at more info fake patek philippe.visit omega speedmaster replica.click this site frank mueller replica.view publisher site replica richard mille.Best replica rolex.other www.lawtagheuer.com.look at these guys bell and ross replica. Překlady ukrajinština - www.profesionalni-preklady.cz
Skočit k navigaci

Překlady ukrajinština

vlajka UkrajinaUkrajinština je velice podobná ruštině a běloruštině, proto se také řadí mezi východoslovanské jazyky. Od obou se ale v mnoha rysech liší, zčásti proto, že byla silně ovlivněna polštinou. Je snadná pro překlad, i když se k jejímu psanému slovu využívá cyrilice. Dnes jí využívá více jak 40 miliónů lidí.

Historie vývoje ukrajinštiny

V 10. století se na území bývalé Kyjevské Rusi začala šířit církevní slovanština, kterou podporoval vzestup křesťanství. Pomalu se začala stávat oficiálním jazykem, ale v 16. století začala do církevních textů pronikat ukrajinština. Jazyk, který se o století později stal spisovným. Tři století čekal na svoji příležitost. Té se mu dostalo v 19. století, když se začala rozvíjet ukrajinská literatura, která čerpala zejména z lidové slovesnosti.

Ukrajinština - abeceda a výslovnost

Mluvená forma je velice podobná ruštině. S výjimkou původního slovanského G, které se změnilo na H (obdobně v češtině). Pokud budete mluvit v hovorové formě, předsunete před slova začínající na O -> V (je to velice podobné hovorové češtině. Místo, abyste řekli on, řeknete von). Od ruštiny se odlišuje nepřízvučným O, které se v ukrajinštině nemění na A.

Písmo se píše cyrilicí. V tabulce jsou jasně vidět speciální i obyčejné ukrajinské znaky:

velké: А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П
malé: a б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п
přepis a b v h g d e é ž z y i ï j k l m n o p
výslovnost a b v h g d e je ž z y i ji j k l m n o p

velké: Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
malé: р c т у ф х ц ч ш щ ь ю я
přepis r s t u f ch c č š šč ' ju ja
výslovnost r s t u f ch c č š šč měkký znak ju ja

Ukrajinština - gramatika

V ukrajinském psaném slovu se hojně využívá apostrofů, které zastávají podobnou funkci jako v ruštině tvrdý znak. Stejně jako ruština i ukrajinština nemá nevyjádřený podmět, proto jej nesmíme vypouštět, maximálně jej nahradit zájmenem. I tento jazyk nepoužívá sponu, která nám Čechům tolik pomáhá v identifikaci mluvčího nebo věci. I ukrajinština je slovanským jazykem, který je nám velice blízký, proto je snadné se jej naučit.

Ukázka

V následující ukázce vidíte i srovnání s ruským jazykem, jejich drobné odlišnosti i stejné znaky

ukrajinsky
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

přepis
Vsi ľudy narodžujuťsja viľnymy i rivnymy u svojij hidnosti ta pravach. Vony nadileni rozumom i sovisťu i povynni dijaty u vidnošenni odyn do odnoho v dusi braterstva.

rusky
Все люди рождаются свободными и равными в своëм достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

přepis
Vse ľudi roždajutsa svobodnymi i ravnymi v svojem dostoinstve i pravach. Oni nadeleny razumom i sovesťu i dolžny postupať v otnošeniji drug druga v duche bratstva.

ukrajinska evro-latinka
Vsi ľudy narodžujuť śa viľnymy i rivnymy u svojij hidnosti ta pravach. Vony nadileni rozumom i sovisťu i povynni dijaty u vidnošenni odyn do odnoho v dusi braterstva.

česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

(citovaná ukázka je z deklarace lidských práv, zdroj: wikipedie)

Využití ukrajinštiny

S ukrajinštinou se ve světě nedá moc ohánět. Nepatří mezi hlavní komunikační jazyky, ale jednu výhodu přeci jen má. Pokud ji ovládáte, můžete lehce navázat na ostatní slovanské jazyky z příbuzné řady – ruština a běloruština. Jenom malé změny vám dopomohou k tomu, abyste se je naučili a pak se vám obzory trochu rozšíří. Vždyť ruština patří mezi světové jazyky, a navíc se v poslední době začíná šířit po celém světě.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy