Skočit k navigaci

MERIVA TRANSLATIONS

Odborné překlady

Společnost MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. se zaměřuje na odborné překlady. Po celou dobu svého působení se tato společnost drží pravidla, že nepřekládá všechny obory za každou cenu. Věnuje se tématům, která jsou blízká jejím překladatelům. Překladatelské služby společnosti MERIVA se ponejvíce týkají práva, ekonomie, propagace a techniky. Na všechny zmíněné odbornosti má společnost různé specializované překladatele.

Specializace na odborné překlady:

 • Právní překlady
  Smlouvy, smluvní dokumentace, žaloby, certifikační normy, obchodní podmínky, zákony atd.
 • Ekonomické překlady
  Finanční a ekonomické analýzy, obchodní korespondence, účetní závěrky, rozvahy atd.
 • Prezentační překlady
  Překlady www stránek, reklamní katalogy, tiskoviny, letáky, reklamní sdělení a články atd.
 • Technické překlady
  Manuály, návody, normy, technická literatura, technické zprávy, certifikáty atd.

Specializace na jazyky

Se specializací společnosti na uvedené odbornosti souvisí i jazykové zaměření. Společnost opět vychází z konceptu, že zajišťuje jazyky, které znají její překladatelé do hloubky. Předně se jedná o překlady angličtiny. Angličtina se často pokládá za jazyk všední, jež každý zná a každý překládá. Společnost MERIVA však zdůrazňuje, že se jedná o velice komplikovaný jazyk a že se z či do českého jazyka překládá velice těžko. Z tohoto důvodu se společnost cíleně specializuje na jediný jazyk, v jehož terminologii a stylistice si je 100% jistá. Co se týče jiných jazyků (němčina, španělština, francouzština aj.), zajišťuje tyto překlady výhradně pro stálé klienty. Vedle překladů do angličtiny se společnost MERIVA zaměřuje na překlady do slovenštiny. Její hlavní výhodou pro klienty je, že slovenštinu nepovažuje za cizí jazyk a účtuje jej jako češtinu.

Specializace na jazyky:

 • Překlady do angličtiny
 • Překlady z angličtiny
 • Překlady do slovenštiny
 • Překlady ze slovenštiny

Kontakt: Překlady a korektury MERIVA

Zajímavé odkazy