Skočit k navigaci

Překlady němčina

vlajka NěmeckaNěmčina je dalším světovým jazykem, který je velice rozšířený. Mluví jím přes 120 milionů lidí a tento počet se neustále zvyšuje. Z hlediska rozšířenosti podle rodilých mluvčích je po ruštině na 2. místě. Pro překladatele, který je zběhlý v tomto jazyku, je překlad jednoduchý, ale začátečník by si měl dát pozor na spřežkový pravopis a různé přehlásky, kterými se to tu jenom hemží.

---------------------------------------------------------------------------------------

Historie vývoje němčiny

Na území tehdejší Východofranské říše se používaly až do 8. století germánské dialekty. Od tohoto století se ale spisovná němčina oddělila od germánských jazyků a to zejména v důsledku druhého posouvání hlásek (horní němčina se vyčlenila z germánských jazyků a nářečí, stará saština se vyvíjela samostatně. Historie německého jazyka měla pět fází, které pokryly období od 5. století až po rok 1650, kdy vznikla nová horní němčina, která tu přetrvala dodnes.

Němčina - abeceda a výslovnost

Německý jazyk využívá latinku. Nikde se nesetkáte s diakritikou, pokud do ní nepočítáte přehlasované A,O,U. Dříve se hojně používalo ostré S, které bylo ale v 90. letech 20. století silně omezeno. Němčina má tzv. chrochtavý přízvuk a kdo mluvil s rodilým Němcem, tak to může jedině potvrdit.

Výslovnost se dosti liší u určitých skupin samohlásek a souhlásek, které se jinak píší a jinak vyslovují (EI se čte jako AJ, EU se čte jako OJ …). Mnoho studentů už si na německé výslovnosti zpřelámalo jazyk. Tato řeč zní tvrdě a slova jsou málo ohebná. Skutečně je nutné často procvičovat, aby se vám všechny výjimky zafixovaly a vy jste tak nedělali stále ty samé chyby.

Mezi nářečími a dialekty jsou obrovské rozdíly, proto si ani mnoho Němců z různých oblastí neporozumí. Je to zapříčiněno druhým posouváním hlásek v jihoseverním směru. Každá oblast má jiný posun a z toho vznikají zmatky a rozdílnosti.

Německá abeceda se opravdu příliš neliší od naší, až na zmiňované změny:

velké: A Ä B C D E F G H I J K L M
malé: a ä b c d e f g h i j k l m
výslovnost: a mezi a/e b c d e f g h i j k l m

velké: N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z
malé: n o ö p q r s t u ü v w x y z
výslovnost: n o mezi o/e p q r z/s t u mezi u/i f w x i c

Němčina - gramatika

Stejně jako angličtina má i němčina dva členy – určitý (der, die, das) a neurčitý (ein, eine). Rozlišují se zde 4 pády u jmen, které se obvykle vyjadřují pouze tvarem členu, ale jsou i výjimky, kdy se k nim řadí patřičné koncovky podstatného jména.

Slovesných časů má o něco více než čeština, ale stále se nepřibližuje množství, kterým disponuje angličtina. Předminulý, minulý, předpřítomný, přítomný, předbudoucí a budoucí - to jsou časy, které tento jazyk plně využívá.

Jedinou menší výhodou je ne tak striktně daný slovosled. Je tu trochu uvolněný, ale stále má své pevné meze, které nesmíte překročit (př. hlavní sloveso stojí vždy na druhé syntaktické pozici ve větě). Asi nejtypičtějším rysem je odsouvání ostatních (vedlejších a ne tak důležitých) slovesných tvarů na konec, kde se pak naráz může sejít několik sloves najednou. Každému, kdo by tyto tvary a věty překládal by vyšel text téměř nesrozumitelný, proto je potřeba trochu cviku a praxe na to, aby se věta správně pochopila a z překladu vzešlo něco smysluplného.

A jak se dají poznat podstatná jména? Jednoduše. Všechna se píší s počátečním velkým písmenem.

Ukázka

německy
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

doslovný překlad
Všichni lidé jsou svobodně a rovně na důstojnosti a právech narozeni. Oni jsou s rozumem a svědomím obdařeni a mají jeden druhého v duchu bratrství potkávat.

česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

(citovaná ukázka je z deklarace lidských práv, zdroj: wikipedie)

Využití němčiny

Německy se domluvíte ve 24 zemích světa, což není tak zanedbatelné množství. Takže pokud neovládáte angličtinu, je dobré znát tento jazyk, který se rozšířil zejména ve střední a západní Evropě. Z neevropských zemí bychom mohli jmenovat Kanadu, Brazílii, Argentinu a mnoho dalších. Navíc se v tomto jazyce píší i manuály pro různé spotřebiče, věci každodenní potřeby a farmaceutické přípravky. Překlady jsou tedy velmi časté, i když se v současné době zdá, že je němčina na ústupu, tak tomu tak ve skutečnosti není. Stále je o ní velký zájem a asi zůstane do té doby, dokud se na světě neobjeví univerzální jazyk, který by nahradil všechny dosavadní a nastolil tak jednotu národů na poli komunikace. Do té doby však budou překlady do němčiny stále hojně využívány především v technických a farmaceutických oborech.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy