Skočit k navigaci

Překlady katalánština

vlajka KatalánskoKatalánština pochází z románského jazyka a je 8. nejrozšířenější řečí v EU. Používá ji na 10 milionu lidí (z toho je 7 milionů rodilých mluvčí, zbytek jsou lidé s pasivními znalostmi). I když se nachází na pomezí dvou jazykových skupin, není obtížná na překlad, spíše naopak. Vyskytuje se převážně v severovýchodní části Španělska.

Historie vývoje katalánštiny

Katalánština byla ve svých počátcích varietou latiny - jazyka rozšířeného po obou stranách Pyrenejí a nazývaného Marca Hispanica. Toto území nikdy neupadlo pod nadvládu Arabů na příliš dlouhou dobu, proto je slovní zásoba ovlivněná arabštinou mnohem méně než španělština.

Ucelený spisovný jazyk vznikl v 15. století. Roku 1779 byl vydán zákaz hraní divadelních her v katalánštině. V posledních 10 letech se snažila vláda o znovuzavedení katalánštiny do veřejného života. Vrátila ji zpátky do škol, kde většina vyučování probíhá v tomto jazyce, ale stále to má jeden háček. Psanou formu ovládá pouze 50% populace, proto její nastolení je zatím hudbou budoucnosti.

Katalánština- abeceda a výslovnost

Výslovnost se v základech podobá španělštině. Jsou v ní drobné odlišnosti, ale ne tak velké, aby činily nepřekonatelné problémy při konverzaci. Počáteční h se nečte. Je tam sice psané, ale vypouští se. Koncové r velice často nezní. Nemusíte na něj klást nijak zvláštní důraz, stačí jej jen tak lehce zadrmolit.

  • V = b
  • G = č
  • Ny = ň
  • X = š

Katalánština je mnohem tvrdší a rázovitější než španělština. Někdo říká, že je jazykem mužným, protože odvrhla mnohé koncovky a vypustila některé hlásky ve středosloví.

Katalánština - gramatika

Katalánština, i když je rozšířená hlavně ve Španělsku, není dialektem španělštiny, jak si mnozí myslí. Je samostatným románským jazykem nacházejícím se na pomezí iberorománské a galorománské jazykové skupiny. Co se týče slovní zásoby, podobá se více portugalštině než španělštině.

Katalánština se stala jakýmsi přechodovým stupněm mezi provensálštinou a španělštinou. Obsahuje gramatické prvky z obou jazyků, proto se také v některých věcech dosti odlišuje. Dříve se ji ve Valencii přezdívalo jazykem limounsinským. Katalánština se stala jazykem literárním a kulturním.

Gramatické výjimky se dají snadno naučit. Příbuznost s okolními jazyky je vskutku velká, a pokud budete zvládat španělskou gramatiku, lehce zvládnete i katalánskou.

Ukázka

katalánsky
Catalunya triomfant,
tornarà a ser rica i plena.
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba.

Bon cop de falç,
Bon cop de falç,
Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

anglicky
Catalonia triumphant
Will once again be rich and bountiful,
Drive them back, these people
So conceited and so arrogant.

A good blow with the sickle,
A good blow with the sickle,
Defenders of the land!
A good blow with the sickle!

(citovaná ukázka je z katalánské národní hymny, zdroj: wikipedie)

Využití katalánštiny

Katalánština, i když se snaží prosadit jako úřední jazyk, je stále rozšířená pouze v některých zemích světa. Setkáte se s ní v autonomních oblastech Katalánie, Valencie, Baleárských ostrovech, v jižní Francii a italské Sardinii; Andorra ji má jako úřední jazyk. To, že není tak rozšířená ale neznamená, že by byla neoblíbená. Mnoho krásný literárních děl je napsáno právě v tomto jazyce a ten, kdo pronikne do hloubky katalánštiny pozná její krásy, nenechá na ni dopustit.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy