Skočit k navigaci

Překlady hindština

vlajka IndieHindština je díky svému umístění v zemích s vysokým počtem obyvatel jedním z nejpoužívanějších jazyků. Mluví jí bezmála 400 milionu lidí. Setkáme se s ní v indických státech (nebo-li v hindském pásmu), ale i třeba v Bombaji, Kalkatě, atd. Překlad je také oříškem, protože písmo nemá normovanou počítačovou formu. Tento problém zčásti odstraňuje systém Unicode, ale pouze v malém procentu.

Historie vývoje hindštiny

Hindština pochází ze sanskrtu. Přesná doba jejího vzniku není známá, proto se ustanovil rok 1000 n.l. za počátek éry indických jazyků. Po několik tisíc let vládl v Indii islám. Panovníci z řad muslimů ovládali převážnou část severní Indie, proto se do původní hindštiny dostalo mnoho arabských a perských slov. Neplatí to ale o hláskovém znění. Perština se stala jakýmsi filtrem, kterým většina arabské slovní zásoby prošla, pozměnila se, a tak se její výslovnost změnila.

Hindština- abeceda a výslovnost

Hindština se velice podobá urdštině. Jsou si navzájem dobře srozumitelné. Jediná rozdílnost je dána kulturou a prostředím, kde se používají. Urdštinou mluví zejména muslimové, hindštinou hinduisté.

Krátké samohlásky se rozlišují diakritickými znaménky, ale v konečném efektu se velice málo využívají.

Hindština se nám na první pohled může zdát těžká a nesrozumitelná. Také tomu tak je. Původní psaná forma je pro mnohé Evropany změtí čar a nesrozumitelných tahů. Po převedení do transkripce je to o něco lepší, ale stále tam zůstává mnoho otazníků, pro které je třeba dobře znát náležitosti a finty tohoto jazyka.

Hindština - gramatika

Hindština je mnohem analytičtější než sanskrt, ze kterého pochází. Má méně pádů, ale stále se slova dají dobře ohýbat. Slovosled není úplně striktně dán, ale přesto je natolik pevný, aby řadil hindštinu do SOV jazyků (podmět, poté předmět a na konci sloveso). Na rozdíl od urdštiny, která přejímá mnoho slov z arabské abecedy, si hindština uchovala jakousi autonomii v tomto směru. I když se jazyky velice podobají, přeci jen mezi sebou mají malá specifika, která je činí rozdílnými. Ta se ale poznají spíše v odborných termínech, na které urdský jazyk nenalézá patřičné alternativy, a tak zabrušuje do arabštiny, ze které si potřebná slova přejímá a upravuje podle svého „urdského“ vzoru.

Ukázka

hindsky
hindština

transliterace
sabhí manušjóñ kó gaurava aura adhikáróñ ké mámalé méñ džanmadžáta svatantratá aura samánatá prápta haj. unhéñ buddhi aura antarátmá kó déna prápta haj aura paraspara unhéñ bháíčáré ké bháva sé bartáva karaná čáhié.

česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

(citovaná ukázka je z deklarace lidských práv, zdroj: wikipedie)

Využití hindštiny

Hindština je velice rozšířená. Navíc má základ v sanskrtu, jehož části a základy byly využity u mnoha jazyků. Proto se se znalostí tohoto jazyka rozhodně nikde neztratíte a určitě se hindčtinu vyplatí naučit. Patří do jedné z velkých jazykových rodin. Z tohoto důvodu jsou tam jisté podobnosti s okolními příbuznými jazyky. Potom už nebude žádný problém přizpůsobit se třeba dialektu dané země, a tak si pohodlně můžete projít křížem krážem kus světa s vědomím, že se vždy dorozumíte alespoň na té nejzákladnější úrovni.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy