Skočit k navigaci

Překlady francouzština

vlajka FrancieFrancouzština je jedním z nejdůležitějších a nejrozšířenějších románských jazyků, jímž mluví přes 200 milionu lidí (z toho se pro 77 mil. stal mateřštinou). I přes svoji vysokou obtížnost se francouzština umístila na 11 místě v oblíbenosti světových jazyků. Těžká výslovnost, hláskové změny, časy a jiné nástrahy čekají na překladatele. Navíc je psána latinskou abecedou, kterou také každý neovládá.

---------------------------------------------------------------------------------------

Historie vývoje francouzštiny

I přes rozsáhlá zkoumání ještě nikdo nedokázal přesně zařadit původ francouzského jazyka. Germánský, latinský, keltský? Názory se různí, ale jeden fakt je nesmazatelný – francouzština datující se od roku 842 – 1300 se nazývá starou francouzštinou, po několika málo úpravách se změnila na střední, až se dostala do takové podoby, v jaké ji známe dnes.

Stejně jako Anglie, i Francie podnikala výpravy do cizích zemí. Se silným loďstvem a kvalitním vojskem se jí podařilo rozšířit svůj vliv na mnohá území. Jejich kultura a jazyk tak přešly na místní obyvatele. Ti francouzštinu šířili dál, až se stala jazykem obchodním. Kupci, lovci a význační obchodníci ovládali tento jazyk i jeho různé varianty (zejména v Kanadě se dočkala francouzština masivního rozšíření), proto se nikdo nemůže divit, že i na dalekém severu, se domluvíte tímto těžkým jazykem. I přes mnoho obdob a hláskových změn, které si přidali a pro sebe uzpůsobili obyvatelé různých ras a kontinentů, zůstala francouzština v podstatě taková, jako když opustila břehy své rodné země.

Francouzština - abeceda a výslovnost

Proč je vlastně považována francouzština za jeden z nejtěžších jazyků? Pokud žijete v domnění, že se to všechno čte jako se píše, tak na to hodně rychle zapomeňte. Ne každý si dokáže při mluvě šlapat na jazyk, přitlačit na patro nebo tvarovat ústa do tvaru, ze kterého vyjde požadovaná hláska. Navíc podivná intonace a důrazy na různé hlásky ztrpčují první kroky začínajícího studenta. Pokud ale projdete přes všechny tyto obtížnosti a zafixujete si základní pravidla a dovednosti tak, že je budete používat intuitivně, pak se pro vás (i pro okolí) stane francouzština krásným a zvučným jazykem. Nejlépe její krása vynikne v písničkách, ve kterých ukazuje svoji sílu a průraznost.

velké: A B C D E F G H I J K L M
malé: a b c d e f g h i j k l m
výslovnost: a bẹ sẹ dẹ ə ef žẹ i ži ka el em

velké: N O P Q R S T U V W X Y Z
malé: n o p q r s t u v w x y z
výslovnost: en pẹ er es tẹ ü ve dubləvẹ iks igrek zed

Francouzština - gramatika

Francouzština používá ve své psané formě latinku. Slovesa jsou obyčejně konjugována v pěti jednoduchých časech a pěti složených časech. Dále jsou konjugovány na časy historické a literární. Tyto literární časy jsou používány často v literatuře a historii, kde jsou dva jednoduché literární časy a tři složené literární časy.

I v „obyčejných“ časech se hodně odlišuje. Její přítomný čas, nedokonalý, budoucnost, současný spojovací způsob, podmíněná minulost, atd. zamotá hlavu mnoha lidem, kteří na to nejsou připraveni. Časy se dále ještě dělí dle užití – historické a literární. Každý z nich má mnoho variant a náležitostí.

Celý slovosled věty s použitím nám nepříliš známých pravidel, triků a odlišností, časů, sloves (časové i normální) otestuje naši inteligenci a chuť se učit. Ale opět se tu osvědčuje: „Nikdy se nevzdávej.“ Francouzština je logický jazyk, stejně jako většina ostatních, jen její odlišnosti jsou trochu více výrazné.

Ukázka

francouzsky
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé,
L'étendard sanglant est levé,
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes!

Ref.: Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!

česky
Vzhůru, děti vlasti,
den slávy nadešel!
Proti nám tyranie
zvedá svůj krvavý prapor!
zvedá svůj krvavý prapor!
Slyšíte v našem kraji
řev divokých vojáků?
Přicházejí vraždit naše děti,
naše ženy v naší náruči!

Ref.: Do zbraně, občané!
Šikujte se pod prapory!
Vzhůru! Vzhůru!
Nechť krev nečistá napojí
brázdy našich polí!

(citovaná ukázka je z francouzské národní hymny, zdroj: wikipedie)

Využití francouzštiny

S tím, jak se francouzština šířila do světa, se i zvyky a obyčeje tamějších obyvatel měnily. Populace se mísily, vznikaly osady, a francouzština se uchytila na mnoha místech světa. Nejsou jí psány plány, nebo manuály k počítačům, ale nádherná díla francouzských umělců, které si stojí za to přečíst v originále. A pokud budete chtít navštívit samotnou Francii, budete se muset naučit jejich mateřštinu. Překlady francouzštiny Vám mohou postačit, ale francouzi jsou velice hákliví na znalost svého jazyka a pokud je oslovíte jinak než francouzsky, buď budou zdrženliví nebo vám také vůbec nemusejí odpovědět. Záleží na koho narazíte. Každopádně je velkou předností se s nimi domluvit. Překlady do francouzštiny jsou jedny z nejčastějších, které jazykové agentury zpracovávají, především díky její záludnosti.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy