Skočit k navigaci

Překlady ukrajinština

vlajka UkrajinaUkrajinština je velice podobná ruštině a běloruštině, proto se také řadí mezi východoslovanské jazyky. Od obou se ale v mnoha rysech liší, zčásti proto, že byla silně ovlivněna polštinou. Je snadná pro překlad, i když se k jejímu psanému slovu využívá cyrilice. Dnes jí využívá více jak 40 miliónů lidí.

Historie vývoje ukrajinštiny

V 10. století se na území bývalé Kyjevské Rusi začala šířit církevní slovanština, kterou podporoval vzestup křesťanství. Pomalu se začala stávat oficiálním jazykem, ale v 16. století začala do církevních textů pronikat ukrajinština. Jazyk, který se o století později stal spisovným. Tři století čekal na svoji příležitost. Té se mu dostalo v 19. století, když se začala rozvíjet ukrajinská literatura, která čerpala zejména z lidové slovesnosti.

Ukrajinština - abeceda a výslovnost

Mluvená forma je velice podobná ruštině. S výjimkou původního slovanského G, které se změnilo na H (obdobně v češtině). Pokud budete mluvit v hovorové formě, předsunete před slova začínající na O -> V (je to velice podobné hovorové češtině. Místo, abyste řekli on, řeknete von). Od ruštiny se odlišuje nepřízvučným O, které se v ukrajinštině nemění na A.

Písmo se píše cyrilicí. V tabulce jsou jasně vidět speciální i obyčejné ukrajinské znaky:

velké: А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П
malé: a б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п
přepis a b v h g d e é ž z y i ï j k l m n o p
výslovnost a b v h g d e je ž z y i ji j k l m n o p

velké: Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
malé: р c т у ф х ц ч ш щ ь ю я
přepis r s t u f ch c č š šč ' ju ja
výslovnost r s t u f ch c č š šč měkký znak ju ja

Ukrajinština - gramatika

V ukrajinském psaném slovu se hojně využívá apostrofů, které zastávají podobnou funkci jako v ruštině tvrdý znak. Stejně jako ruština i ukrajinština nemá nevyjádřený podmět, proto jej nesmíme vypouštět, maximálně jej nahradit zájmenem. I tento jazyk nepoužívá sponu, která nám Čechům tolik pomáhá v identifikaci mluvčího nebo věci. I ukrajinština je slovanským jazykem, který je nám velice blízký, proto je snadné se jej naučit.

Ukázka

V následující ukázce vidíte i srovnání s ruským jazykem, jejich drobné odlišnosti i stejné znaky

ukrajinsky
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

přepis
Vsi ľudy narodžujuťsja viľnymy i rivnymy u svojij hidnosti ta pravach. Vony nadileni rozumom i sovisťu i povynni dijaty u vidnošenni odyn do odnoho v dusi braterstva.

rusky
Все люди рождаются свободными и равными в своëм достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

přepis
Vse ľudi roždajutsa svobodnymi i ravnymi v svojem dostoinstve i pravach. Oni nadeleny razumom i sovesťu i dolžny postupať v otnošeniji drug druga v duche bratstva.

ukrajinska evro-latinka
Vsi ľudy narodžujuť śa viľnymy i rivnymy u svojij hidnosti ta pravach. Vony nadileni rozumom i sovisťu i povynni dijaty u vidnošenni odyn do odnoho v dusi braterstva.

česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

(citovaná ukázka je z deklarace lidských práv, zdroj: wikipedie)

Využití ukrajinštiny

S ukrajinštinou se ve světě nedá moc ohánět. Nepatří mezi hlavní komunikační jazyky, ale jednu výhodu přeci jen má. Pokud ji ovládáte, můžete lehce navázat na ostatní slovanské jazyky z příbuzné řady – ruština a běloruština. Jenom malé změny vám dopomohou k tomu, abyste se je naučili a pak se vám obzory trochu rozšíří. Vždyť ruština patří mezi světové jazyky, a navíc se v poslední době začíná šířit po celém světě.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy