Skočit k navigaci

Tlumočení

 • Většina jazykových škol nabízí odborné tlumočení z nebo do češtiny
 • Tlumočení lze zajistit často i v mnoha dalších různých jazykových kombinací
 • Jazyková škola je většinou schopna zajistit i kompletní tlumočnickou techniku

Jaké jsou druhy tlumočení

 • konsekutivní tlumočení
  řečník hovoří v kratších celcích, které tlumočník následně převede do požadovaného jazyka; vhodné při obchodních jednáních, společenských příležitostech, prezentacích apod.

 • simultánní tlumočení
  projev řečníka je tlumočen souběžně a doslovně; využívá se při konferencích, přednáškách, sympoziích atd.

 • tlumočení se soudním ověřením
  provádí ho tlumočník s akreditací soudního tlumočníka, který byl vybrán a přezkoušen příslušným krajským soudem a vlastní razítko soudního tlumočníka s oprávněním tlumočit jednání tohoto druhu; využívá se při valných hromadách, dopravních nehodách, svatebních obřadech, soudních sporech atd.

 • tlumočení telefonicky
  telekonference

Zajímavé odkazy