Skočit k navigaci

Odborné technické překlady

Překlady technických textů od jednoduchých až po vysoce odborné nabízí většina jazykových škol. Vodítkem jsou referenční překlady.

Odborné překlady pro stavebnictví

Překlady v oboru stavebnictví by měli zajišťovat jazykově fundovaní architekti, stavaři, geologové, právníci a odborníci z řady dalších profesí.

Odborné překlady pro zdravotnictví

Překlady v oboru zdravotnictví by měli zajišťovat jazykově fundovaní farmaceuti, chemici a lékaři, kteří mají osobní zkušenosti s obory a zařízeními, o kterých překládají.

Odborné překlady pro farmaceutické společnosti

Překlady pro farmaceutické společnosti představují předevší překlady propagačních materiálů, textů obalů a příbalových letáků, přes atesty léků, dokumenty pro povolovací řízení a klinické studie, až po nejrůznější druhy smluv.

Odborné překlady pro advokátní kancelář

Při výběru adovkátního překladu by měl být překladatel vystudovaný v oboru práva, případně absolvent dvousemestrálního studia právnického jazyka pořádané Právnickou fakultou UK. Rozhodující jsou často i termíny realizací. Agentura by měla v ideálním případě spolupracovat s advokátní kanceláří, a data o svých překladech bezpečně ukládat a chránit před přístupem třetí strany.

Odborné překlady pro sektor finančních služeb

Zde jsou zákazníky přední společnosti z celého sektoru finančních služeb, od velkých bank a pojišťoven, přes obchodníky s cennými papíry, fondy, až po leasingové společnosti.

Odborné překlady pro auditory, daňové porace a účetní

Zákazníky jsou přední společnosti z celého sektoru, od největších auditorských a poradenských firem až po samostatné auditory, daňové poradce a účetní.

Odborné překlady pro energetiku

Služby překladů jsou dodávány výrobcům, distribtorům i poradenským a inženýrským společnostem, kteří v energetice působí.

Odborné překlady pro IT a telekomunikace

Jedná se o kompletní spektrum překladů a tlumočnických služeb, od prezentací, webových stránek a propagačních materiálů, přes dokumenty pro výběrová řízení, odborné posudky a nejrůznější druhy smluv, až po technické manuály a lokalizace produktů. Pro posledně jmenovanou službu jsou typické překlady prováděné pomocí nástrojů CAT, většinou do řady cílových jazyků současně.

Zajímavé odkazy