Skočit k navigaci

Překlady maďarština

vlajka MaďarskoMaďarštinou, jež je rozšířena hlavně ve střední části Evropy (Maďarsko, Vojvodina, jih Slovenska a Zakarpatská oblast), mluví na 14,5 milionů lidí. Překlad je poměrně jednoduchý, ale přeci jen vyžaduje určitý stupeň kontroly kvůli spřežkám, dlouhým samohláskám a přehláskám.

Historie vývoje maďarštiny

První doklady maďarského písemnictví se datují k 11. století. Z roku 1060 pochází legenda o sv. Zoerardovi (Svoradovi) a Benediktovi. První tištěnou knihou v maďarském jazyce byly Epištoly sv. Pavla, vydané v Krakově roku 1533. Maďarské písmo nepoznamenaly během vývoje nijak dramatické změny, a tak zůstalo skoro nezměněno až do dnešní doby.

Maďarština- abeceda a výslovnost

Výslovnost maďarštiny je velice rozporuplná. Její dialekty jsou sice navzájem srozumitelné, ale stále tam je jakýsi přechod, který mnoho cizinců nechápe. I sami Maďaři mají někdy problémy porozumět někomu, kdo je z jiné části země, než jsou oni. Maďarština se skládá z těchto dialektů:

  • Alföld
  • Západní Dunaj
  • Dunaj-Tisza
  • Oblast maďarského průsmyku
  • Severovýchodní Maďarsko
  • Severozápadní Maďarsko
  • Székely
  • Západní Maďarsko

To jsou jedny z nejznámějších. Dále existuje jeden trochu zapomenutý, který není považován za etnikum – Csángó, jímž se mluví v Rumunku a Bacau. Většina obyvatel mluvících tímto zvláštním dialektem byla v minulosti izolována od ostatních Maďarů, proto si uchovali dialekt tolik podobný středověké maďarštině.

Maďarština má několik speciální znaků, které je možno nalézt v jejich abecedě:

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o,
ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs

Maďarština - gramatika

Maďarština ve své psané formě využívá zejména spřežky, dlouhé samohlásky, přehlásky a dlouhé přehlásky. Jeho výslovnost některých znaků je přesně opačná než u polštiny (s, sz). Tento ugrofinský jazyk není podoben žádnému jinému jazyku ze společné skupiny. Má svá zvláštní specifika, ale přesto není těžké se jej naučit.

Ukázka

maďarsky
Himnusz

A magyar nép zivataros századaiból
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

česky
Hymnus

Z bouřlivých věků maďarského lidu
Bože, žehnej Maďarovi
láskou a bohatstvím.
Navždy, Bože můj, ho chraň!
V boji s nepřítelem žehnej jeho zbraň!
Zlý dlouho naň osud byl,
dej mu, Pane, léta plná milosti!
Vždyť si již odpykal
hříchy minulé i budoucí.

S tvou pomocí naší otcové
Stali se pýchou svatých Karpat,
S tvou pomocí našli svůj domov
Potomci rytíře Bendegúze.
Tam, kde tečou vody Dunaje
A proud Tisy omývá
dětí Arpádovců, z tvé milosti
žijící dobře a v dostatku.

(citovaná ukázka je z maďarské národní hymny, zdroj: wikipedie)

Využití maďarštiny

S Maďarštinou se do světa moc nepodíváte. Využijete ji pouze v zemích, kde se opravdu využívá. Tady neplatí přistěhovalecké pravidlo. Většinou se maďarština v cizích státech upravila nebo zcela změnila na místní jazyk. Domluvíte se jí pouze v těchto zemích: Maďarsko, Rakousko, Izrael, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy