Skočit k navigaci

Překlady angličtina

vlajka Velké BritánieAngličtina není samostatným jazykem. Patří do skupiny západogermánských jazyků a vznikla z několika nářečí. Trvalo velice dlouho, než se ustálila do takové podoby, v jaké ji známe nyní. Faktem zůstává, že záhy expandovala a stala se 3. nejrozšířenějším jazykem na světě. Překlady do angličtiny tak potkáte dnes na každém kroku, a ten kdo anglicky neumí na trhu práce zaostává.

Hledáte kvalitní překlady do angličtiny?
---------------------------------------------------------------------------------------
Překlady angličtina - Meriva Translations

Máte zájemn o kurzy angličtiny?
---------------------------------------------------------------------------------------
Kurzy angličtiny – JŠ Elvis s.r.o.

Historie vývoje angličtiny

Germánské kmeny, jež vytlačovaly původní obyvatele z jejich domoviny, nahrazovaly místní řeč svojí. Germánština měla zcela jiný základ a také se lišila kmen od kmene. Proto se tu najednou objevilo několik nářečí, která postupně vytvořila Starou angličtinu, kterou se mluvilo až do roku 1100, kdy Anglii dobyli Normané. Jejich vliv (1100-1500) ji opět trochu poznamenal. Změnila se hlásková skladba, nastal samohláskový posun a od té doby se stala moderní angličtinou, kterou se tu běžně mluví.

Angličtina - abeceda a výslovnost

Angličtina se výrazně odlišuje od češtiny jednou věcí – nepoužívá diakritiku. Píše se latinkou a díky proslulosti angličtiny a výpočetní technice, kde se využívá ze všech jazyků nejvíce, se anglická abeceda stala jakýmsi standardem, který by si měl každý osvojit. Překlady do angličtiny jsou velmi často ve výpočetní technice nutností.

Nepravidelný pravopis umožňuje pouze hrubý odhad výslovnosti. I ten, kdo si myslí, že pochopil základy, se může kdykoli splést, protože na něj čeká mnoho úskalí a přesmyček, které Angličané rádi používají. Nejtěžší jsou slova převzatá z francouzského jazyka. Ta se musíte naučit nazpaměť. Překlady do angličtiny díky takovým frázím nabývají na nejednoznačnosti.

Jak se angličtina šířila po celém světě, mísila se s původními jazyky, až vznikli jakýsi hybridi jazyka - v základu jsou stejní, ale liší se drobnými nuancemi jako je přízvuk, výslovnost, někdy i gramatika. Jsou to sice drobné odchylky, ale tomu, kdo je nezná, mohou způsobit mnohé těžkosti. Jedno špatně vyřčené písmeno a význam slova se rapidně změní, takže místo, abyste dotyčného pochválili, mu vynadáte a možná i něco horšího.

Uveďme si základní abecedu, kterou angličtina využívá:

velké: A B C D E F G H I J K L M
malé: a b c d e f g h i j k l m
výslovnost: a/e/ei b k/č/s d e/i f g/dž h i/ai k l m

velké: N O P Q R S T U V W X Y Z
malé: n o p q r s t u v w x y z
výslovnost: n o/ou/u p k/kv r s/š/z/ž t/θ/ð ju/a v u/v x/z i/ai/j z

Angličtina - gramatika

Žádných 7 pádů, žádné skloňování. Vše se odehrává v 1. pádě, to je přednost angličtiny, jež se řadí mezi analytické jazyky. Co ale ochudila tady, plně nahrazuje ve slovosledu, na který je kladen velký důraz. Angličtina je SVO jazyk, tzn., že ve větě nejdříve leží podmět a teprve potom přísudek, na konci je předmět.

Množné číslo se ve většině případů řeší jednoduchým připojením přípony –s na konec slova.

Velkým problémem se stalo časování sloves. Na rozdíl od češtiny angličtina používá průběhové, předpřítomné, předminulé časy, které většině začínajících studentů činí nemalé potíže.

Stupňování přídavných jmen se provádí složenými tvary more, the most (víceslabičná), er, est (jednoslabičná).

Nedílnou součástí anglické gramatiky jsou i členy. Rozlišují se dva: určitý a neurčitý (stojí před slovem, o kterém ve větě zatím nebyla zmínka). Je důležité znát jejich používání, ale pravdou zůstává, že ani mnoho rodilých mluvčí je používat nedokáží.

Ukázka - překlad do angličtiny

anglicky
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

(citovaná ukázka je z deklarace lidských práv, zdroj: wikipedie)

Využití angličtiny

Jazyk se neomezil pouze na Evropský kontinent, britské výboje se dostaly až do relativně nově objeveného kontinentu – Ameriky, kde se jazyk uchytil. Obrovská země s obrovským množstvím lidí a s obrovským potenciálem. Brzy se stala velmocí a angličtina se šířila ještě rychleji. Dnes je to nejvyhledávanější jazyk, překlady jsou tedy velmi časté… lidé se jej učí, protože bez něho by se v práci neprosadili. Všude se požaduje minimálně znalost na komunikativní úrovni (schopnost domluvit se). Už není předností jej umět, jak to bývalo v minulosti, ale přímo nutností. Využijete jej skoro v každém oboru, manuály jsou v angličtině, veškeré programy a technické příručky, populárnější webové stránky. Překlady do angličtiny jsou dnes jedy z nejčastějších překladů vůbec.


Zpět na překlady


Zajímavé odkazy