Skočit k navigaci

Překlady španělština

vlajka ŠpanělskaŠpanělština se svými 352 miliony rodilých mluvčích a 417 miliony učících se lidí, se stala čtvrtým nejrozšířenějším jazykem na světě. Řadí se do románské skupiny, která se uhnízdila zejména na evropském kontinentě. Tento krásný a libě znějící jazyk je velice podobný našemu - jak gramatikou, hláskováním, tak i intonací se příliš neliší, proto se také snadno učí a je považovaný za jeden z nejlehčích.

Máte zájemn o kurzy španělštiny?
---------------------------------------------------------------------------------------
Kurzy španělštiny – JŠ Elvis s.r.o.

Historie vývoje španělštiny

Španělština vznikla na Iberském poloostrově, kde ji ovlivňovaly i jiné jazyky, zejména arabština, která byla ve své době velice rozšířená. Kořistnické nájezdy a výboje Arabů ohrožovaly širokou Evropu a jejich vliv byl natolik velký, že si podmanil i některé význačné kultury, které se jim připletly do cesty.

V 16. století ale nastala radikální změna v hláskování jazyka a španělština dostala podobnou podobu, jakou si uchovala až do dnešní doby. I když je španělština natolik rozšířená, panují mezi samotnými Španěly velké rozkoly, jak jejich oficiální jazyk nazývat. Španělsko ležící na Pyrenejském poloostrově se dělí na několik částí, kde se obyvatelé různě vyvíjeli. I řeč se tu měnila. Proto nemůžeme mluvit o různých dialektech, ale spíše o jiných částech španělštiny. Kastilská španělština, Katalánská… každá se jmenuje podle oblasti, ve které vznikla.

V jihoamerických zemích, kde je tento jazyk také velice rozšířen (opět díky námořním výbojům a objevitelským choutkám dávných dobrodruhů – vždyť ti nejslavnější pocházeli právě z této země a z Portugalska) se spíše preferuje castellanopro označení jazyka, protože espaňol se jim zdá spíše označení národnosti (v Evropě se tento výraz používá nejčastěji).

Španělština- abeceda a výslovnost

Španělština používá latinskou abecedu. S výslovností a pravidly si nemusíme moc lámat hlavu. Nemá tu příliš mnoho chytáků a nepravidelností. Význačnější odlišností je h na začátku slova, které se vypouští (nečte se). Dále tu je několik skupin hlásek, které se v různém kontextu jinak čtou, ale není jich tolik, aby se to nedalo naučit. I výslovnost jednotlivých písmen se příliš neliší od češtiny. Až na pár výjimek – z se čte jako s, rr se čte jako jednoduché r.

Španělština - gramatika

Tento krásný a libě znějící jazyk je velice podobný našemu - jak gramatikou, hláskováním, tak i intonací se příliš neliší, proto se také snadno učí a je považovaný za jeden z nejlehčích (pokud ovšem máte dobrého učitele). Trochu by mohlo zarazit dávání přívlastků za podstatné jméno, které ze začátku vnáší chaos do celé struktury věty, ale záleží na zvyku. Po pár větách si přivyknete a nedělá vám to již takové potíže. Další nevýhodou jsou změny souhlásek ve slovesech – ta se musíte naučit, abyste dokázali správně určit osoby. Hrdí Španělé jsou na to velice hákliví a kdyby jste jim třeba začali při prvním setkání tykat, nedívali by se na vás moc přívětivě.

Vykání je také trochu jiné než u nás. Kdybychom to přirovnali k našim osobám, tak bychom onikali – prostě používají 3.osobu jako zdvořilé vyjádření. I vyjádření rodů a zájmen se na první pohled zdá složité, než aby se to někdo naučil, ale dá se to. Jen trocha píle a času a úspěchy se dostaví po několika hodinách.

Ukázka

španělsky
Gloria, gloria, corona de la Patria,
soberana luz
que es oro en tu Pendón.
Vida, vida, futuro de la Patria,
que en tus ojos es
abierto corazón.

česky
Sláva, sláva, veličenstvo země
svrchovanost světla
Vaše standarta je vyrobena ze zlata
Život, život, budoucnost země
ve Vašich očích to je
otevřené srdce.

(citovaná ukázka je z španělské národní hymny, zdroj: wikipedie)

Využití španělštiny

Španělština není technickým jazykem. Proto se s ní nesetkáme v žádné odborné literatuře. Je určena k běžné a trochu bouřlivější mluvě. Používá se všude, kam až se dostaly dlouhé prsty španělské vlády za doby jejího největšího rozkvětu.

Ale pro svoji jednoduchost a snadnou zvládnutelnost je dobré ji znát, zvláště, když hodně cestujete po stopách španělských kolonizátorů – Mexiko, země dávné vyspělé kultury, která zanikla s příchodem Španělů. A pokud ve Španělsku promluvíte jejich mateřštinou, dveře se vám otevřou, ale pozor, abyste neprobudili jejich ohnivý temperament.Zpět na překlady


Zajímavé odkazy